Covid 19 regler i de haller hvor Randers HH spiller

Information vedr. corona retningslinier til kampe i Arena Randers, Hornbækhallen og i Nørrevangsskolen Idrætshal

ARENA RANDERS

 Til klubberne i Arena Randers

Vedhæftet fremsendes hermed tjekliste udarbejdet af DHF for afvikling af kampe med eller uden publikum.

Listen er tiltænkt håndboldklubberne, men jeg tænker tilsvarende tanker og overvejelser også sker i øvrige idrætsgrene/organisationer.

Som supplement til tjeklisten vil der for brugen af Arena Randers være følgende:

Omklædningsfaciliteter

Udenfor hvert omklædningsrum er der noteret, hvor mange der må være i rummet.

De fleste gange vil holdene ikke kunne forvente at klæde om sammen, grundet restriktionerne på antal i hvert rum.

Er der flere hold der klæder om lige efter hinanden, er det klubbens ansvar med nødvendig afspritning.

Der forefindes sprit og aftørringspapir i omklædningsrummene.

Opfordre evt. holdene til at klæde om hjemmefra.

Rengøring af øvrige områder

Det er klubbens ansvar at rengøre faciliteter omkring dommerbord og øvrige rekvisitter.

Klubben har modtaget ”sprit-pakke” fra Randers Kommune og yderligere kan rekvireres.

Café

Der er opsat skiltning med afstandskrav og antal gæster.

I skrivende stund er der krav om at bære mundbind, når caféområdet besøges.

Opvarmningsfaciliteter

Der kan ikke forventes opvarmningsfaciliteter.

Planlæg derfor, så der er luft mellem kampene og at holdene kan opvarme på banen.

Husk også ved kampe på hverdage, at disse skal afvikles i træningstiden.  Er der evt. behov for yderligere tid til opvarmning, SKAL det afstemmes med den klub der træner før din klub.

Tjek evt. hjemmesiden, om der er ledig kapacitet i hallerne til evt. brug for opvarmning og kontakt administrationen for booking af tid.

HORNBÆK HALLEN

 Omklædningsrum er lukkede både til træning og kampe. Mød op omklædte.

Cafeteriet er lukket indtil videre. 

Birummet bruges af skolen til og med uge 42  – birummet kan bruges nu, og vi/hjemmeholdet varmer op i birummet. Vi kan også bruge det i forbindelse med træning igen nu.

Hjemmekampe:

Opvarmning foregår enten udenfor (husk udesko)/ i birum for hjemmehold eller i cafeteriet for udehold. Man har banen ca. 10 minutter før kampstart.

Hjemmehold/HSF har birummet til opvarmning. Vi skal benytte den bagerste dør ved birummet ind og ud af hallen, husk at tage alle ting med ud i hallen. Udebaneholdet har det inderste rum i cafeteriet til opvarmning/opholdsrum og de skal benytte den røde dør ind og ud af hallen. Der må IKKE bruges bolde og harpiks i det rum. Der er sat skilte op, men vi må gerne som træner meddele/understrege det til udeholdet.

Udebaneholdet har udskiftningsområde længst ned mod cafeteriet vi/HSF har længst ned mod birummet. Der byttes IKKE i pausen.

Når kampen er spillet forlader HSF banen ud af døren tættest på birummet. Man kan evt. afrunde kampen i birummet. Efter brug af birum skal vi spritte håndtaget til birummet af. (træner/holdleders ansvar)

Udebaneholdet forlader banen gennem døren midt i hallen.

Tidtagerne skal spritte af. Det skal gøres på selve tidtagerbordet, tastaturet til måltavlen, de blå stole/udskiftningsområdet, målstolperne, håndtagene på alle døre i hallen, håndtag på døren ud til parkeringspladsen og håndtagene på toiletterne.

Der bliver lavet et udebane afsnit til tilskuerne fra udebaneholdet. Det kommer til at være på tilskuer pladserne efter døren midt i hallen. Det bliver afmærket.

ALLE tilskuere i hallen skal sidde ned og man kan forlade hallen i halvlegene eller mellem kampene.

Vi vil opfordre jer til at jeres spillere kommer omklædt til udebane kampe. Hver spiller har ansvaret for et sæt spillertøj.

Der må ikke være frugtfade til kampene, hverken hjemme eller ude.

Der bliver sat skilte rundt omkring i hallen med de forskellige instrukser. Der er nu sat skilte op, ligesom der er markeret på stole/bænke, hvor man må sidde som tilskuer.

Vi håber I alle vil hjælpe hinanden, spillerne, udebaneholdene, forældrene, tilskuerne mv., så vi får overholdt alle retningslinjer.

Trænere og holdledere er ansvarlige for retningslinjerne bliver overholdt til jeres kampe.

NØRREVANGSKOLENS IDRÆTSHAL

Vi beder alle være opmærksom på følgende:

 Hold afstand (dog ikke i kampeneJ) og benyt den opstillede håndsprit.

 Overhold de angivne max. antal i de angivne områder

 Kiosken er åben – med begrænset udvalg – alle over 18 år bedes benytte mobil Pay eller dankort. (men børnene har stadig mulighed for at købe lidt godter efter kampen for en mønt)

Alle bordene i forhallen er fjernet – således er vi ikke et serveringsted – og besøgende skal ikke bære mundbind, når de går rundt. De ansatte er afskærmet fra kunderne og skal derfor heller ikke have mundbind på.

 Hjælp os med at overholde reglerne – vi synes heller ikke, det er en “fornøjelse”…

OBS! Spillere – trænere:

Et hold kan maksimalt bestå af 12 spillere og 4 officials.

 Indgang til hallen inden en kamp kan kun ske fra gangen omme ved omklædning (se skiltning). Det er vigtigt at holdene ikke kommer ind i hallen før tilladelse er givet.

Vi skal som arrangør have mulighed for at nå at spritte diverse ved bænk, tidtagning mv. af inden de næste hold kommer på banen. (som udgangspunkt 5-10 minutter efter forrige kamp)

 Udgang fra hallen efter en kamp kan kun ske via de to blå døre på midten af banen.

Husk at hilsepligten er suspenderet – så holdene bedes forlade hallen så hurtigt som muligt efter kampens afslutning. (Hvis der er en træner/leder fra de enkelte hold, der kan hjælpe med afspritning efter kampen er det en stor hjælp).

Holdene skal blive i hallen i pausen (således undgår vi at skulle spritte af igen i halvlegen). Opvarmning skal ske på de anviste områder. Udehold varmer op i glasgangen ved toiletterne. (husk at gå ind i hallen omme fra gangen ved omklædning).

 Der er mulighed for at bade efter kampen. Bemærk at de enkelte omklædningsrum er fordelt mellem holdene. (der kan ikke være 2 hold i omklædning samtidigt, så de tilfælde hvor de er trængsel, bedes holdene skynde sig i omklædning.) Vi har desværre kun 3 omklædningsrum i alt.

 OBS! Tilskuere/forældre:

Alle tilskuere uden undtagelse skal sidde ned på en stol. Vi har opstillet det antal stole, som gør, at vi udnytter den begrænsede plads vi har – og overholder retningslinjerne.

Stolene skal blive stående ved deres markering (forreste venstre ben på klistermærket).

Når tilskuerne sidder ned, så er det lovligt, at vi er mere end 50 personer tilstede i hallen under en kamp, idet det er lovligt med op til 500 tilskuere (inkl. udøvere).

MEN det er her også et krav, at tilskuere efter en kamp bliver siddende indtil de spillende hold har forladt hallen. Det er meget vigtigt. Der vil være kampe, hvor vores halkapacitet er udfordret. Her er det først til mølle. Der må ikke lukkes flere ind i hallen, ind der er opstillede stole til.