Falck Abonnement

Patientbefordring for samtlige medlemmer af håndboldforeningerne i Danmark, når de kommer til skade under håndboldspil i foreningen.

Patientbefordring indeholder kørsel af Falck fra skadesstedet og til behandling, samt kørsel af Falck fra behandling og tilbage til skadesstedet eller hjem.

Ved brug af Falck-abonnementet er det vigtigt at oplyse
abonnementsnummer: 17843798.