Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Randers HH Aps

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til Randers HH ordinære generalforsamling d. 21/11 2019 kl 17.00 i Arena Randers.

Agenda

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v. Henrik Frydendahl
 3. Fremlæggelse af årsrapport v. Ole Skoubo, Dansk Revision.
  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til fremlagte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kenth Hvid udtræder af bestyrelsen som følge af udstationering I Thailand,
 5. Valg af revisor.
  1. Dansk Revision foreslås genvalgt.
 6.  Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Henrik Frydendahl