Invitation til Ekstraordinær generalforsamling Randers HH A/S

Bestyrelsen i Randers HH A/S indkalder alle aktionærer til ekstraordinær generalforsamling d. 20/5-2019 kl. 17.00 på Hotel Randers

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Status på klubbens nuværende situation efter sæsonafslutning v. Henrik Frydendahl
  3. Fremlæggelse af estimat på årsregnskab v. Ole Skoubo, Dansk Revision.
  4. Status på klubbens likviditet.
  5. Valg af repræsentanter til bestyrelsen
  1. For at sikre det optimale set-up  i forbindelse med opstart af den nye sæson er der ønske om udskiftninger i den nuværende bestyrelse, hvilket ønskes gennemført hurtigst muligt.
  2. Udvidelse af bestyrelse med 2 ekstra repræsentanter.

Randers HH og Hotel Randers vil efter den ekstraordinære generalforsamling være vært for et lettere traktement. I den forbindelse vil vi gerne have, at I tilmelder jer på mail@randershh.dk senest torsdag d. 16/5-2019.

På bestyrelsens vegne
Henrik Frydendahl