Generalforsamling i Randers HH A/S

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Randers HH ordinære generalforsamling d. 15/11 kl 17.00 i Arena Randers.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Randers HH´s hjemmekamp imod Ajax.

Agenda

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. Henrik Frydendahl
  3. Fremlæggelse af årsrapport v. Ole Skoubo, Dansk Revision.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til fremlagte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Den siddende bestyrelse, der blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling i August er alle villige til genvalg.
  7. Valg af revisor.
  8. Dansk Revision foreslås genvalgt.
  9. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Frydendahl